THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Hjem
  2. Vilkår for brug - Vigtig Juridisk Information

Vilkår for brug - Vigtig Juridisk Information

Anchor Menu

Inden du anvender denne hjemmeside, bedes du venligst læse nedenstående vilkår og betingelser. Ved at besøge og anvende indholdet på denne hjemmeside samtykker du endvidere til disse vilkår og betingelser. Såfremt du ikke er enig, bedes du venligst forlade hjemmesiden med det samme og undlade at anvende de indhentede oplysninger.

Copyright og brug af indhold

Alt indhold på denne hjemmeside inklusive, men ikke begrænset til, tekst, fotografier, billeder, video og designs ("Indhold") er beskyttet ved copyright af Kyocera, med mindre andet er angivet. Kyocera?s copyrights er beskyttet af landes copyright-love, internationale konventioner og andre love. Med mindre det udtrykkeligt tillades på denne hjemmeside eller efter gældende love, er anden anvendelse af Indholdet inklusive, men ikke begrænset til, kopiering, distribuering, genpostering, afsendelse, sletning, redigering eller tilpasning, strengt forbudt.

Det er ikke tilladt at publicere eller videregive information på denne hjemmeside til erhvervsmæssig brug uden skriftlig tilladelse fra Kyocera.

Det er ikke tilladt at benytte materiale fra denne hjemmeside på andre hjemmesider ved at anvende hyperlink-henvisninger på Internettet eller i andre henseender. Denne hjemmesides indhold må ikke benyttes til at konstruere en database eller opbevares (dele af eller hele indholdet) i andre databaser til egen eller tredjemands adgang. Det er heller ikke tilladt at distribuere en database med dele af eller hele indholdet af denne hjemmeside.

Andre vilkår og betingelser

Yderligere vilkår og betingelser gælder for forretningstransaktioner eller salgsfremmende foranstaltninger fra Kyocera via denne hjemmeside. Yderligere vilkår og betingelser, der angives i andre meddelelser eller anden kommunikation vedrørende denne hjemmeside, gælder også. Intet indhold i denne juridiske information er beregnet til at revidere eller ændre enhver eksisterende aftale mellem dig og Kyocera

Selvom disse betingelser er beregnet til generelt at gælde for indholdet på Kyocera.com, kan denne hjemmeside indeholde andre oplysninger om rettigheder og betingelser for brug. Disse betingelser skal også opfyldes og følges, når de henviser til en speciel del af hjemmesiden, som de er beregnet til.

Visse dele af denne hjemmeside er beregnet til personer i andre lande.
Dette er angivet på forsiden ved at henvise til de lokale virksomheder i Kyocera koncernen.. Betingelserne for at benytte disse hjemmesider i det pågældende land kan variere og vil fremgå af hjemmesiden for det enkelte land. Kyocera kan til enhver tid ophæve eller ændre rettighederne angivet i denne juridiske information ved at opdatere denne side.

Andre immaterialrettigheder

Venligst vær opmærksom på, at ethvert produkt, proces eller teknologi beskrevet i materialet på hjemmesiden kan være genstand for andre immaterielle rettigheder tilhørende Kyocera og er ikke angivet herunder. Kyocera, Kyocera?s logo, Kyocera symbolmærke og de fleste andre varemærker på denne hjemmeside er globale varemærker og registreret af Kyocera. Andre firmaers varemærker er angivet, hvor det er muligt.

Kyocera symbolmærke

Brugere fra den amerikanske regering

Anvendelse, kopiering eller offentliggørelse af den amerikanske regering er underlagt reglerne angivet i DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) og FAR 52.227-19 og alle andre efterfølgende reglementer, som måtte være gældende.

Disclaimers (Ansvarsfraskrivelse)

Denne hjemmesides indhold er alene tænkt som generel forbrugerinformation og stilles til rådighed ?som beset? uden nogen form for indeståelse, garanti eller ansvar.

Indholdet på denne hjemmeside kan indeholde tekniske eller typografiske fejl, og Kyocera forbeholder sig ret til at ændre, opdatere og fjerne indholdet uden varsel. Kyocera kan til enhver tid foretage både produkt- og dataforbedringer og/eller ændringer i indholdet på denne hjemmeside. Kyocera kan ikke garantere, at denne hjemmeside vil arbejde uforstyrret eller fejlfri, eller at fejl vil blive rettet. Kyocera indestår ikke for, at denne hjemmeside er kompatibel med dit computerudstyr, eller at denne hjemmeside eller serveren er fejlfri eller fri for computervirus, orme eller "trojanske heste."

Derudover er Kyocera ikke ansvarlig for indholdet på eksterne hjemmesider, som du måtte vælge at besøge gennem denne hjemmeside. Links til sådanne eksterne hjemmesider er alene tænkt som en service for brugerne af hjemmesiden og indikerer ikke, at Kyocera godkender eller anbefaler disse hjemmesider eller indholdet heraf.

Personoplysninger

Vi henviser venligst til vores generelle information om privatlivets fred.
Kyocera ønsker ikke at indsamle oplysninger af fortrolig eller beskyttet karakter om besøgende på vores hjemmeside, medmindre du har en anden skriftlig aftale med os vedrørende behandlingen af disse oplysninger. Enhver oplysning udover personlige oplysninger vil derfor blive betragtet som værende ikke-fortrolig og uden ejendomsret. Ved at fremsende disse oplysninger til Kyocera gennem denne hjemmeside eller på anden vis gennem elektroniske medier uden skriftlig aftale med Kyocera vedrørende adgang til hjemmesiden, giver du Kyocera en ubegrænset ret til at måtte anvende disse oplysninger uanset formålet med dette.